Üreticiler

Bilgi

4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde

"İşverenlerin gerçekleştirmekle yükümlü oldukları İş Sağlığı ve Güvenliği -İSG- çalışmaları takvimi"

01.01.2013 tarihinden itibaren; Tüm işyerleri

 • Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,
 • Acil eylem planı yapmak,
 • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi,
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki eğitim verilmesi,
 • 50 ve daha fazla işçi çalışan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulması,
 • 50 ve daha fazla işçi çalışan işyerlerinde Çalışan temsilcisi atanması/seçilmesi,


01.01.2014 tarihinden itibaren; 50'den az çalışanı olup tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri

 • İş güvenliği uzmanı çalıştırılması
 • İşyeri hekimi çalıştırılması
 • Diğer sağlık personeli çalıştırılması


01.01.2016 tarihinden itibaren; Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri

 • İş güvenliği uzmanı çalıştırılması
 • İşyeri hekimi çalıştırılması
 • Diğer sağlık personeli çalıştırılması


Bu mevzuatlar gereği bu yükümlülüklere uyulmaması halinde her an idari para cezası ile karşı karşıya kalınabilir.


Öngörülen idari cezalar;

 • Risk değerlendirmesi yapmama veya yaptırmama halinde 4851 TL / Ay
 • Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmama durumlarında her bir aykırılık için 1078 TL / Ay
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmeyen her çalışan için 1078 TL/Çalışan
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim aldırılmayan her çalışan için 1078 TL /Çalışan
 • 50 ve daha fazla işçi çalışan işyerlerinde, İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak,  alt işverenin olması durumunda gerekli kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonun sağlamaması durumlarının her biri aykırılık için 2156 TL
 • 50 ve daha fazla işçi çalışan işyerlerinde işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirilmemesi 1078 TL
 • İş güvenliği uzmanı çalıştırılmaması durumunda 5390 TL / Ay
 • İş güvenliği uzmanı çalıştırılmaması durumunda 5390 TL / Ay
 • Diğer sağlık personeli çalıştırılmaması durumunda 2695 TL / Ay


İşyerinize özgü sorularınız ve bilgilendirme için;

 • tehlike sınıfınızı belirlemekte kullanılacak SGK ya bildirilmiş NACE kodunuzu,
 • Çalışan sayınızı ve
 • irtibat bilgilerinizi

açıkca belirterek bize yazınız.
Sizin işletmenize uygun bir uzmanımızın görüşleri ile mutlaka size dönüş yapılmaktadır.

 
   
 

0533 593 3321